© VIP Media
2020 | Prawa zastrzeżone
Polityka Prywatności

Obsługa PR

Celem public relations jest odpowiednie oddziaływanie na odczucia lub przekonania klientów, kształtowanie ich przychylnych opinii, tworzenie korzystnego wizerunku firmy (umożliwiającego stopniowe i perspektywiczne rozszerzanie jej rynku) oraz odpowiednie reagowanie na niekorzystne informacje.

Oferujemy Państwu:
 

  • organizacja eventów - szczegółowo zaplanujemy, zorganizujemy każde wydarzenie, tak aby pozostało po nim tylko dobre wrażenie: wmurowanie kamienia węgielnego, dni otwarte, zamknięte spotkania prezentacyjno-sprzedażowe, przekazanie kluczy mieszkańcom, itp.,
  • copywriting - stworzymy przekonujące treści reklam (prasowych, radiowych, internetowych), ofert, stron www a także opracujemy chwytliwe nazwy firm i produktów. Napiszemy rzetelny artykuł prasowy, materiał dziennikarski,
  • publicity (media relations) - obejmuje ono współpracę ze środkami masowego przekazu, ich znaczenie wynika z faktu iż wszelkie informacje zamieszczane mediach znajdują się zwykle poza kontrolą przedsiębiorstwa, a także z powodu tego, że mogą one publikować zarówno dobre jak i złe wiadomości,
  • corporate identity - ma na celu tworzenie tożsamości przedsiębiorstwa,
  • public affairs - działanie te polegają na tworzeniu i podtrzymywaniu korzystnych relacji z przedstawicielami władzy lokalnej, regionalnej lub krajowej,
  • community relations - tworzenie dobrych stosunków ze społecznościami lokalnymi,
  • relacje z prasą - obejmujące przygotowanie aktualnej informacji i umieszczenie jej w mediach w celach zwrócenia uwagi na osobę lub produkt,
  • zarządzanie sytuacją kryzysową
  • relacje z inwestorami - utrzymywanie kontaktów z akcjonariuszami i innymi uczestnikami społeczności finansowej, często są to wymagania prawne związane z istnieniem danego przedsiębiorstwa na giełdzie.